Promijeni jezik
Hrvatski
Links Home
Menu
Stjepkova slika Stjepko

Author's scope

1. Grafički dizajn
2. Fotografija (umjetnička i primijenjena)
3. Ilustracija
4. Istraživanje u dizajnu

uz suradnju s drugim stručnjacima
5. Produkt dizajn (namještaj, suveniri..)
6. Dizajn elektroničkih i interaktivnih medija (web, razne aplikacije..)
7. PR - odnosi s javnošću (koncepti)
8. Marketing (koncepti)
9. Arhitektura (grafičke aplikacije, dizajn interijera, scenografija, izložbeni prostori..)

1. Grafički dizajn

a) Osnovni grafički standardi kao dio vizualnog identiteta podrazumijevaju izgled te prijedlog osnovnih pravila primjene znaka-logotipa (tipografija, boja, kompozicija, pravila aplikacije itd.) i dizajn primarnih sredstava komunikacije, a prikazanih Malom knjigom grafičkih standarda.

b) Primarna sredstva komunikacije vizualnog identiteta su ona sredstva koja su temeljni nosioc identiteta, baza vizualnoj prepoznatljivosti i uvjet su normalnoj, svakodnevnoj i uobičajenoj komunikaciji, i u principu su nepromjenljiva karaktera (memorandum, posjetnica, kuverta, pečat, poslovna mapa, "mail" potpis, aplikacija na gotovim proizvodima...)

c) Sekundarna sredstva komunikacije vizualnog identiteta proizlaze direktno iz primarnih sredstava komunikacije, oslanjaju se vizualno na njih, ali su uvjetovana i sadržajem uglavnom promjenljivog karaktera. Zajedno sa primarnim sredstvima komunikacije čine Veliku knjigu standarda (oglas, plakat, prospekt, katalog, etikete i ostala tiskana sredstva). Dio takve knjige standarda, ovisno o vrsti poslovanja i djelovanja, ponekad je tekstilni dizajn te dizajn interijera kao djela prepoznatljivosti identiteta.

d) Tercijarna sredstva komunikacije su ona koja su više-manje integralni dio prostora (signalizacija, piktogrami, ambalaža, izložbeni štand....) te mogu biti dio Velike knjige standarda.

e) Zasebni proizvodi su oni čija vizualnost ne mora ovisiti o osnovnim grafičkim standardima i izrazito je podređena sadržaju, tehnologiji izvedbe ili trenutku oblikovanja te može funkcionirati samostalno (kalendar, knjiga, novina, časopis, grafizam prezentacijskih projekata, web...) te u principu nisu dio Knjige standarda.

Dodatna pojašnjenja

- Pojedine stavke nisu strogo određene unutar pojedine grupe sredstava komunikacija jer ovise o pojedinoj situaciji. Na primjer, pojedini proizvod tercijarne komunikacije može u pojedinom slučaju biti primarno sredstvo komunikacije.

- Vizualni identitet se sastoji od zbroja sredstava komunikacije i proizvoda ( može biti i ograničen samo na znak-logotip).

- Svako pojedino rješenje knjige standarda mora biti usklađeno sa svim ostalim dijelovima sustava identiteta, a primarna sredstva primjenljiva za najrazličitije upotrebe.

- Signalizacija kao neodvojivi dio cjelovitog vizualnog identiteta usko je vezan uz problematiku prostora, interijer i eksterijer. Ona uz oblikovanje samog sustava uključuje: analizu smjera kretanja te položaj i broj znakova i obavijesti.